Ga naar hoofdinhoud

Advies en ondersteuning voor roerend en immaterieel erfgoed

Je kan bij Erfgoedcel de Merode terecht voor inhoudelijke ondersteuning en toeleiding

 • inspiratie om een originele Erfgoeddag-activiteit uit te werken;
 • ondersteuning bij de praktische ondersteuning van je Erfgoeddag-activiteit;
 • wegwijs maken in het Vlaamse erfgoedlandschap;
 • onderzoeksvragen detecteren en kennis uitwisselen;
 • ondersteuning en begeleiding van inventarisatie- en waarderingstrajecten;
 • opstellen van collectie- en/of depotbeheersplannen;
 • ondersteuning bij de aanvraag van conservering- en/of restauratiedossiers;
 • ondersteuning van conserveringstrajecten;
 • ondersteuning van digitaliseringsprojecten;
 • ...

Publiekswerking en participatie door Erfgoedcel de Merode

 • detecteren en (h)erkennen van roerend erfgoedobjecten en immateriële erfgoedpraktijken;
 • lokale en bovenlokale projecten met betrekking tot roerend en immaterieel erfgoed;
 • organisatie en promotie activiteiten Erfgoeddag;
 • netwerkmomenten en nauwe samenwerking met lokale erfgoedactoren;
 • ...

Erfgoedcel de Merode beantwoordt je vragen over

 • de subsidiëringsmogelijkheden voor restauratie en -erfgoedprojecten;
 • behoud, beheer en ontsluiting van roerend erfgoed en immaterieel erfgoed;
 • wijzigingen in het cultureel erfgoeddecreet;
 • ...
<