Ga naar hoofdinhoud

Kennisbronnen over roerend en immaterieel erfgoed

Van cultuurbarbaar tot erfgoedminnaar: iedereen vindt zijn gading in deze 'goudmijntjes' van Cultureel Erfgoed

Europees platform

Europeana

Duizenden Europese archieven, bibliotheken en musea delen hier het cultureel erfgoed voor genot, onderwijs en onderzoek. Europeana Collections biedt toegang tot meer dan 50 miljoen gedigitaliseerde items (boeken, muziek, kunst en meer).

Ga naar Europeana.

Belgische federale databanken en instellingen

KIK-IRPA

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) staat in voor de inventarisatie, wetenschappelijk onderzoek, conservatie en valorisatie van het artistieke en culturele patrimonium van België.

Ga naar KIK-IRPA.


BALaT

De infotheek van het KIK is hét documentatiecentrum voor het Belgisch kunsterfgoed. Ze herbergt een bibliotheek en een fototheek en beheert de interventiedossiers en archieven van het KIK.

Ga naar BALaT.

Neem ook een kijkje in de interessante online bronnen die de KIK-IRPA verzamelde.


Rijksarchieven in België

Portaal voor archieven van minstens 30 jaar oud van hoven en rechtbanken, openbare besturen en notarissen, maar ook van privé-organisaties en particulieren – bedrijven, politici, verenigingen en genootschappen, notarissen, grote families … – die een belangrijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk leven.

Ga naar Rijksarchieven in België.


Cartesius

Excellentiepool van het federale cartografische patrimonium en samenwerking van 4 federale instellingen: het Nationaal Geografisch Instituut, de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Ga naar Cartesius.

Vlaamse databanken

Erfgoedplus

Portaal voor roerend erfgoedcollecties

Ga naar Erfgoedplus.


Archiefpunt Vlaanderen

Portaal voor Vlaamse private archieven

Ga naar Archiefpunt Vlaanderen.


Beeldbank CAG (Centrum voor Agrarische Geschiedenis)

Portaal met bijna 15.000 digitale reproducties van agrarisch erfgoed (objecten, foto’s, prenten, boeken …)

Ga naar Beeldbank CAG.


Collecties CAG (Centrum voor Agrarische Geschiedenis)

Portaal voor erfgoedcollecties met betrekking tot voeding, landelijk leven en landbouw.

Ga naar Collecties CAG.

Universitaire platformen

Vlaamse Volksverhalenbank

Meer dan 10.000 sagen en varianten uit heel Vlaanderen, met een belangrijk aandeel sagen uit de provincie Limburg.

Ga naar de Vlaamse Volksverhalenbank.


Dialectloket

Informatieve teksten, digitale woordenboeken, honderden geluidsfragmenten, boeiende video’s en taalkaarten over de talige variatie in Vlaanderen.

Ga naar het Dialectloket.


Meesters van de rivier

Doctoraatstudie (KULeuven) over hoe de Demer ons landschap vandaag beïnvloedt.

Ga naar Meesters van de rivier.

Regionale platformen

Kempens Erfgoed

Kempens Erfgoedportaal is een initiatief van de erfgoedcellen Kempens Karakter, Stuifzand en Noorderkempen. Je vindt hier een schat aan informatie uit verschillende databanken, allemaal toegankelijk via één platform: meer dan 100.000 lokale krantenpagina’s, duizenden foto’s, religieuze collecties, affiches en voorwerpen.
Ga naar Kempens Erfgoed.


Archiefbank Hageland

Archievenoverzicht met collecties uit het Stedelijk Archief en Documentatiecentrum Aarschot (SADA) en het Stadsarchief Diest (SAD).

Ga naar Archiefbank Hageland.


Het ABC van de Demervallei

Erfgoedcel de Merode onderzoekt hoe de informatie van op dit platform opnieuw kan geactiveerd worden.

Koepelorganisaties en initiatieven m.b.t. immaterieel en roerend erfgoed

Levende Molens vzw

Vereniging die actief is rond het behoud, herstel en levend houden van de traditionele molens en het molenaarsberoep in Vlaanderen.

Ga naar Levende Molens vzw.


Monumentenwacht

Ondersteuning bij het behoud en het beheer van waardevol (on)roerend erfgoed in Vlaanderen.

Ga naar Monumentenwacht.


Depotwijzer

Portaalwebsite met informatie en inzicht over depotbeheer, depotpraktijk en depotbeleid in Vlaanderen en Brussel.

Ga naar Depotwijzer. (https://faro.be/kennis/depotfi...Ook deze website toevoegen??)


Erfgoedplus

Een (zoek)website voor cultureel erfgoedcollecties in Vlaanderen.

Ga naar Erfgoedplus.

Heemkunde, genealogie en volkscultuur

Familiegeschiedenis

Alle tools om je eigen geschiedenis te achterhalen.
Ga naar Familiegeschiedenis.


GenTools

Tools en utilities voor elke genealoog.

Ga naar GenTools.


Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg vzw

Ga naar de federatie.


Heemkunde Limburg

Provinciale koepel voor heemkundige kringen in Limburg; helpt bij de studie van families, huis, gehucht, dorp, streek of gewest.

Ga naar Heemkunde Limburg.


Limburgs Volkskundig Genootschap (LVG)

Verzamelt, verklaart en verspreidt oude en nieuwe aspecten van onze volkscultuur.

Ga naar LVG.


Histories vzw

Aanspreekpunt voor genealogie, lokaal erfgoed, heemkunde en cultuur van alledag. Histories zorgt voor ondersteuning via, onder meer, eerstelijnszorg, begeleiding op maat, transversale projecten, een doelgroepgericht vormingsaanbod en gespecialiseerde uitgaven en databanken. Histories vormt het vervolg op de werking van Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en LECA.

Ga naar Histories.

Ken jij nog meer interessante bronnen?

<