Ga naar hoofdinhoud

Registreer ongelukken en (bijna) calamiteiten met roerend erfgoed op DICE

Gericht prioriteiten stellen en concrete maatregelen treffen om de preventieve conservering in jouw instelling te optimaliseren? Daarvoor is er DICE!

Met de DICE-databank kan je

  • alle mogelijke bedreigingen in jouw organisatie makkelijk en efficiënt in kaart brengen;
  • de ingevoerde gegevens analyseren en gebruiken waar nodig om bij te sturen:
  • veel gerichter prioriteiten stellen én concrete maatregelen treffen om de preventieve conservering in je instelling te optimaliseren.

Andere voordelen van DICE:

  • een beveiligde databank (elke organisatie heeft uitsluitend toegang tot de eigen registraties);
  • je kan samen met je collega's alle incidenten consequent bijhouden en hierover kan je intern vervolgens duidelijke afspraken maken; je verliest geen gegevens meer;
  • het is een ideale tool om aan risicobeheersing van jouw patrimonium of collectie te doen.

Alle info en aanmelden bij DICE

DICE-account aanvragen?

Mail naar dice@faro.be.

<