Ga naar hoofdinhoud

Vind jij je weg in het roerend en immaterieel erfgoedlandschap?

Wist je dat over heel Vlaanderen heel wat erfgoedexpertise te vinden is?

Musea, bibliotheken, archieven, onderzoekers, lokale besturen en vrijwilligers kunnen voor heel wat expertise terecht bij:

Ook verwijzen we hier graag naar onze overzichtspagina met kennisbronnen over roerend en immaterieel erfgoed.


En niet te vergeten: ook onze lokale erfgoedkundigen hebben heel wat informatie te bieden!

Erfgoedcel de Merode stimuleert en steunt graag onderzoek naar ons lokaal roerend en immaterieel erfgoed. Geïntrigeerd door een bepaald lokaal thema? En waar begin je te zoeken?

Erfgoedcel de Merode engageert zich om een overzicht op te stellen van alle bronnen en toegangen die nuttig zijn bij jouw onderzoek naar ons lokale erfgoed. Al deze bronnen werden door onze lokale erfgoedhoudende verenigingen afgelopen decennia beheerd, bewaard en ontsloten (op papier of digitaal).

<