Ga naar hoofdinhoud

ERFGOEDCEL DE MERODE

ERFGOEDCEL DE MERODE

Wat is een erfgoedcel? Ontdek het hier!

Vlaanderen telt momenteel 27 erfgoedcellen. Een Vlaamse erfgoedcel bestaat uit een intergemeentelijk of stedelijk samenwerkingsverband. Alles over de Vlaamse erfgoedcellen vind je hier!

Een erfgoedcel neemt een initiërende, coördinerende en ondersteunende rol op. Hierbij zal ze de intrinsieke waarde van cultureel erfgoed vooropstellen en een dynamische en sensibiliserende rol vervullen, gericht op het brede publiek.

Borging voor de toekomst en participatie aan het lokale erfgoed staan hierbij voorop!

Volgende 5 diensten vormen de basis voor de werking van de Erfgoedcel:

  • Herkennen en verzamelen = welk roerend en immaterieel erfgoed treffen we aan en wat willen we overleveren aan de generaties na ons?
  • Behouden en borgen = hoe ervoor zorgen dat ons lokale erfgoed in uitstekende staat blijft?
  • Onderzoek = hoe ervoor zorgen dat de context van een erfgoedobject of van erfgoedpraktijken gekend blijft?
  • Ontsluiten en toeleiden = hoe lokaal erfgoed tot bij een breder publiek brengen? En hoe lokale erfgoed-actoren zo veel mogelijk ondersteunen in hun werking?
  • Participatie = hoe ervoor zorgen dat zo veel mogelijk inwoners voeling krijgen met ons lokale erfgoed?

Voor Erfgoedcel de Merode werd een Cultureel Erfgoed-convenant afgesloten tussen volgende 5 gemeenten: Aarschot, Herselt, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo.

Binnen deze gemeentelijke of stedelijke cluster worden de krachten gebundeld om te werken aan een beleid voor roerend en immaterieel erfgoed. De samenwerkingsovereenkomst loopt telkens voor een periode van 6 jaar. Alle afspraken worden gebundeld in een Cultureel Erfgoed-convenant.

De erfgoedcelmedewerkers realiseren - samen met de gemeentelijke erfgoedcoördinatoren en de erfgoedorganisaties uit het Merodegebied - de doelstellingen uit het convenant. Daarnaast wordt er ook een beleidsplan uitgewerkt en gevolgd.

<