Ga naar hoofdinhoud

IOED DE MERODE

Een IOED is een samenwerkingsverband tussen gemeenten rond Onroerend Erfgoed. De afkorting staat voor "Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst". De gemeenten die meedoen met de IOED zijn Scherpenheuvel-Zichem, Westerlo, Tessenderlo, Herselt, Hulshout en Laakdal.

Onroerend Erfgoed bestaat uit drie velden: Gebouwen, Landschappen en Archeologie. Dat is de kern, maar uiteraard raken we daarmee automatisch aan cultureel en immaterieel erfgoed, die onlosmakelijk verbonden zijn aan het 'onroerende' erfgoed. We werken dan ook heel nauw samen met de Erfgoedcel de Merode.

Onze werking is heel divers: we zijn er voor de gemeentebesturen en -diensten, voor particulieren, voor erfgoed verenigingen (Heemkringen bij voorbeeld) en voor het grote publiek, maar zijn evenzo partners van het Agentschap Onroerend Erfgoed (Vlaanderen), of de provinciale erfgoeddiiensten (Monumentenwacht), of de grote erfgoedkoepels en -steunpunten Herita en ook Faro.

De kerntaak van de IOED is het behoud en de waardering van onroerend erfgoed

Wat doen we? Onze eerste werking draait rond advies. We adviseren onze gemeenten rond alle erfgoed dat op de Inventaris Onroerend Erfgoed staat, en dat kan gaan om gebouwen maar ook parken en landschappen. We adviseren ook rond archeologie (archeologienota''s, opgravingen, metaaldetectie, enz.) en we adviseren ook particuliere erfgoedliefhebbers en -eigenaars rond de gebouwen en landschappen die ze ter harte nemen. We denken ook mee na over herbestemmingen, want uiteindelijk is alle erfgoed altijd "eigentijds", een doordenkertje. Zo bieden we ook expertise en advies rond kerkherbestemmingsplannen bij voorbeeld.

Heel centraal staat het "publiek": de mensen die interesse hebben in erfgoed. En dat bedoelen we heel breed. Voor hen en met hen organiseren we erfgoed-events, zoals de Open Monumentendagen en de Archeologiedagen, of lezingen en bezoeken, en dragen we bij tot de erfgoeddagen en erfgoedcafé's en -workshops. In 2022 zetten we tijdens de archeologiedagen zo de schijnwerper op het netwerk van schansen in het Merode gebied. Schansen zijn lokale, meestal 17de en 18de-eeuwse, versterkingen van de dorpsbewoners tegen rondtrekkende legers en dievenbendes.

In 2023 brengen we een hele cluster events rond de cementrustiek, die nauw verbonden is met Westmeerbeek. En we plannen nog veel meer, rond Modernistische woningen, rites de passage in de archeologie, mottekastelen en duurzame landschappen. Wil je bijdragen aan onze activiteiten, of helpen bij het inventariseren van onroerend erfgoed (kapellen, historische bomen en houtkanten, enz.): neem gerust contact met ons op. Alle hulp is welkom.

Wil je weten of jouw onroerend goed beschermd erfgoed of net vastgesteld geïnventariseerd erfgoed is en wat dat betekent? Heb je een idee om het onroerend erfgoed van jouw gemeente of regio mee in de kijker te zetten en wil je hier iets rond uitbouwen? Of heb je een andere vraag over een monument, landschap of archeologische vondst in jouw regio? Wil je advies in het kader van jouw restauratieproject en ben je niet zeker of je erfgoedpremie kan krijgen? Aarzel niet om ons te contacteren! Wij helpen je graag op weg.

Wil je meer weten over IOED de Merode en het overkoepelde beleid dat de zes gemeenten samen uitbouwen rond onroerend erfgoed? Download dan hier het onroerend erfgoedbeleidsplan.

Je kan dus bij de IOED terecht voor:

  • adviesverlening met betrekking tot zowel beschermd als vastgesteld geïnventariseerd en niet-beschermd onroerend erfgoed
  • adviesverlening en vragen over subsidiëringsmogelijkheden in het kader van restauratie –en herbestemmingsprojecten
  • vragen over Vlaamse erfgoeddecreten en erfgoedpremiestelsels
  • ondersteuning en vragen over subsidiëringsmogelijkheden in het kader van lokale en bovenlokale ontsluitingsprojecten met betrekking tot onroerend erfgoed
  • samenwerking en/of ondersteuning in activiteiten voor openmonumentendag en de archeologiedagen
  • ondersteuning en begeleiding van inventarisatietrajecten
  • ondersteuning en begeleiding in het aanvragen van een beschermingsdossier
  • advies en begeleiding bij het opstellen van beheersplannen, CHE-studies en archeologienota’s
  • ondersteuning in het aanvragen van toelatingen en erfgoedpremies in het kader van werken aan een beschermd erfgoed
<