Ga naar hoofdinhoud
Samenwerkingsproject

Traject ERENdiensten: inventariseren en waarderen van religieus roerend erfgoed

 • december 2021 - december 2026
 • Erfgoedcel
Waarom is het belangrijk een (digitale) inventaris te hebben van jouw kerkcollectie?
 • Inventarisplicht: zowel het Eredienstendecreet als het kerkelijk wetboek verplichten kerkfabrieken tot het opstellen van een inventaris
 • Oog voor de toekomst: een inventaris geeft beter zicht op de totale omvang en kwaliteit van je collectie
 • Behoud en beheer:
  1. Registreer bewegingen binnen je collectie (bv. bij restauratie)
  2. Kwaliteitsvol basisdocument bij afsluiten van verzekeringen en opmaken van calamiteitsplan
  3. Zicht op conditie van objecten
  4. Waardevolle hulp bij opstellen van beheersplan of herbestemming van kerk
 • Ontsluiting en betekenis geven: betere zichtbaarheid van je erfgoed draagt bij tot groter maatschappelijk draagvlak en is het startpunt voor publieksgerichte ontsluiting
 • Duurzame en veilige manier van opslag
 • Bevordert uniformiteit

Binnen het Merodegebied is daarnaast een groot aantal kerken toe aan een nieuwe bestemming. Hierbij dient pro-actief aandacht geschonken te worden aan het roerend religieus patrimonium dat in deze kerken bewaard wordt.

Het inventarisatietraject ‘ERENdiensten: inventarisEREN en waardEREN van religieus roerend erfgoed in de Merode’ beoogt, samen met de lokale kerkraden, de borging van al dit erfgoed. In een later stadium kan eventueel ook een waardering van de collectie volgen. Het traject loopt over meerdere jaren.

Inmiddels geïnventariseerde collecties (2021-2022):
 • Collectie van de Sint-Michiel kerk te Oevel (Westerlo)
 • Collectie van de kapel Onze-Lieve-Vrouw Lelie tussen de Doornen te Oevel (Westerlo)
 • Collectie van de Sint-Servatiuskerk te Herselt
 • Collectie van de Sint-Eustachiuskerk te Zichem
Geplande inventarisatietrajecten in het voorjaar van 2023:
 • Collectie van de O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk te Blauberg (Herselt)
  • De kerkraad gaat zelf aan de slag met de inventarisatie, Erfgoedcel de Merode ontleent materiaal uit haar uitleendienst en biedt ondersteuning waar nodig.
 • Collectie van de Sint-Pieter kerk te Testelt (Scherpenheuvel-Zichem)
 • Collectie van de O.-L.-Vr. van het Heilig Hart kerk te Testelt (Scherpenheuvel-Zichem)

Vrijwilligers warm welkom!

Heb je ook interesse om je schouders te zetten onder de inventarisatie van het religieus Merode-erfgoed? Meld je dan hier aan voor een kennismaking.

Foto Sofie Lambrechts

Sofie Lambrechts

Job title
Projectmedewerker Erfgoedcel de Merode
E-mailadres
E-mail Sofie

Partners

Nieuws

<