Ga naar hoofdinhoud
Samenwerkingsproject

Traject 'ERENdiensten: inventarisEREN en waardEREN van religieus roerend erfgoed'

 • december 2021 - december 2026
 • Erfgoedcel
Waarom is het belangrijk een (digitale) inventaris te hebben van jouw kerkcollectie?
 • Inventarisplicht: zowel het Eredienstendecreet als het kerkelijk wetboek verplichten kerkfabrieken tot het opstellen van een inventaris
 • Oog op de toekomst: een inventaris geeft beter zicht op de totale omvang en kwaliteit van je collectie
 • Behoud en beheer:
  1. Uniforme manier om collectieonderdelen te beschrijven
  2. Registreer bewegingen binnen je collectie (bv. restauraties, bruiklenen)
  3. Kwaliteitsvol basisdocument bij het afsluiten van verzekeringen en bij de opmaak van een calamiteitsplan
  4. Overzicht op en inzicht in de conditie van alle objecten
  5. Waardevolle hulp bij het opstellen van een beheersplan en herbestemming van kerk
 • Ontsluiting en betekenis geven: betere zichtbaarheid van je erfgoed draagt bij tot groter maatschappelijk draagvlak en is het startpunt voor publieksgerichte ontsluiting
 • Duurzame en veilige manier om alle gegevens over de collectie op te slaan

In ons werkingsgebied is een groot aantal kerken toe aan een nieuwe bestemming. Hierbij dient pro-actief aandacht geschonken te worden aan het roerend religieus patrimonium dat in deze kerken bewaard wordt.

Het inventarisatietraject ‘ERENdiensten: inventarisEREN en waardEREN van religieus roerend erfgoed in de Merode’ beoogt, samen met de lokale kerkraden, de borging van al dit erfgoed. In een later stadium kan eventueel ook een waardering van de collectie volgen. Het traject loopt over meerdere jaren.

Inmiddels geïnventariseerde collecties (2021-2023):
 • Collectie van de Sint-Michielkerk te Oevel (Westerlo)
 • Collectie van de kapel Onze-Lieve-Vrouw Lelie tussen de Doornen te Oevel (Westerlo)
 • Collectie van de Sint-Servatiuskerk te Herselt
 • Collectie van de Sint-Eustachiuskerk te Zichem
 • Collectie van de Sint-Pieterkerk te Testelt (Scherpenheuvel-Zichem)
 • Collectie van de O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk te Blauberg (Herselt) -> De kerkraad ging zelf aan de slag met de inventarisatie. Erfgoedcel de Merode ontleende materiaal via haar uitleendienst.
 • Collectie van de O.-L.-Vrouw van het Heilig Hartkerk te Testelt (Scherpenheuvel-Zichem)
Geplande inventarisatietrajecten in het najaar van 2023:
 • Collectie van de Sint-Annakerk te Tongerlo (Westerlo) (update bestaande inventaris)
 • Collectie van de Sint-Barbarakerk Tessenderlo
 • Collectie van de Sint-Michielkerk te Messelbroek (Scherpenheuvel-Zichem)

Vrijwilligers warm welkom!

Heb je ook interesse om je schouders te zetten onder de inventarisatie van ons religieus roerend erfgoed? Meld je dan hier aan voor een kennismaking.

Foto Sofie Lambrechts

Sofie Lambrechts

Job title
Projectmedewerker Erfgoedcel de Merode
E-mailadres
E-mail Sofie

Partners

Nieuws

<